10 Август 2011 – 18:58 | 40 пікір

Құрметті ИНФОРМАТИКТЕР!
Cайтымыз сіздердің арқаларыңызда, аз уақытта Қазақстандағы ең танымал сайттардың біріне айналып келеді. Кейбір қазақ тілді сайттар өз контенттерін біздің сайтқа қарап өзгертіп қолданушыларын да көбейтті. Біздің үлгімізбен біршама жаңа сайттар ашылды. Соған қарағанда Информатик …

Толығырақ »
Информатика

Бәрі информатикаға байланысты

Педагогика

Тәлім-тәрбиеге байланысты материалдар

Басқа пәндер

Ұстаздар шығармашылығы

Оқушылар шығармашылығы

Басты бет » Информатика, Паскаль туралы

Информатика пәні бойынша облыстық олимпиада тапсырмалары. (Маңғыстау облысы, 2011-2012 о.ж.)

Опубликовал inust в 2 Март 2012 – 17:08Пікір жоқ
Бұл мақала 359 рет оқылды, 4 рет бүгін

Сайтқа салған Күнжақсы Жеткізгенова.

І тур

А есебі Буындар
Ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі, осы сөзде қанша буын бар екенін анықтаңыз. Оңай болу үшін әр буында бір дауысты әріп бар болсын. Ағылшын әліпбиінің әріптері: a, e, o, u, y.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі. Жол бос емес екеніне және оның ұзындығы 1000-нан аспайтынына кепіл беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

A. in A. out Комментарий
Yondaime 5 Буквы Y, o, a, i, e гласные и каждая находится в отдельном слоге Y, o, a, i, e әріптері дауысты және әрқайсысы бөлек буында тұрады

Задача А Слоги
Дается слово состоящая из букв английского алфавита. Нужно определить, сколько слогов в нем. Для простоты считайте, что в каждом слоге ровно одна гласная буква. Гласные буквы аглийского алфавита: a, e, o, u, y.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит заданное слово состоящая из букв английского алфавита. Гарантируется, что строка не пустая и ее длина не превосходит 1000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

В есебі Жайға жуық
Егер сан дәл екі әр түрлі жай санның көбейтіндісі болса, ол сан жайға жуық сан деп аталады. Өсу ретімен есептегенде k-ші жайға жуық санды анықтаңыз
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында жалғыз бүтін сан k (1 <= k <= 100) берілген
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

В.in В.out Комментарий
1 6
2 10

Задача В Почти простое
Число называется почти простым, если оно является произведением ровно двух различных простых чисел. Нужно определить k-ое в порядке возрастания почти простое число
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит единственное число k (1 <= k <= 100)
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

C есебі Бөлгіштер
Бүтін N саны берілген. Сіге оның бөлгіштер санын анықтау керек
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 10^12) берілген
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

C. in C. out Комментарий
1 1
4 3

 

Задача C. Делители
Дано целое число N. Вам нужно определить количество его делителей
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит целое число N (1 <= N <= 10^12)
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

D есебі Кесінді
Сізге N бүтін  саны берілген. Сіге қосындысы максимал, яғни ең үлкен болатын кесіндіні табу керек.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 100000) берілген. Келесі жолда әрқайсысы модулі бойынша 100000-нан аспайтын N бүтін сан беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
L және R – қосындысы максимал
Мысал / Пример

D. in D. out Комментарий
5 1 – 413 - 1 3 4

Задача D. Отрезок
Вам дано N  целых чисел. Вам нужно определить отрезок с максимальной суммой.
Формат входных данных
В первой строке входного файла задано N (1<= N <= 100000). В следующей строке задаются N целых чисел, каждая из которых не превышает 100000 по модулю.
Формат выходных данных
Выведите L и R – левая и правая границы отрезка с максимальной суммой. Если  оптимальных вариантов несколько, выведите любой.

2-тур

E есебі. Сандар
N, M және K бүтін сандары беріледі. Сіз 1-ден N-ге дейінгі  M немесе K немесе екі санға да бөлінетін сандардың санын анықтаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N, M және K ( 1<= N, M, K <= 10^18) беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

Е. in Е. out Комментарий
15 3 4 7

Задача Е Числа
Здаются целые числа N, M и K. Вам нужно определить колисечтво чисел  от 1 до N, которые делятся на М или К или на оба числа
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит три целых числа N, M и K ( 1<= N, M, K <= 10^18).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

F есебі Үшбұрыш
Сізге жазықтықта N нүктелер беріледі . Олардың арасынан пайда болған үшбұрыштың ауданы ең үлкен үш нүктені таңдаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N ( 1<= N <= 100) - нүктелер саны беріледі. Келесі жолында екі бүтін х және у – сәйкес нүктенің координаттары беріледі, саннан беріледі. (-1000000 <= х, у <= 1000000). Ауданы нөлден көп үшбұрыш құрастыруға болатынына кепіл беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Ауданы ең үлкен үшбұрышты құрайтын нүктелердің  нөмірлерін шығарыңыз. Нктелер енгізу файлында пайда болу ретімен бірден нөмірленеді. Егер ондай жауап бірнеше болса, кез келгенін шығарыңыз.
Мысал / Пример

Ғ. in Ғ. out Комментарий
4
0 0
1 1
0 1
1 0
1 2 3

Задача Ғ. Треугольник
Вам задаются N точек на плоскости. Нужно выбрать среди них три так, чтобы у полученного треугольника площадь была максимальной.
Формат входных данных
В первой строке входного файла задается целое число N ( 1<= N <= 100) – количество точек. В следующих N строках задаются по два целых числа х и у – координаты соответствующей точки (-1000000 <= х, у <= 1000000). Гарантируется, что можно составить треугольник ненулевой площадди.
Формат выходных данных
Выведите номера трех точек, которые образуют треугольник наибольшей площади. Намера нумеруются с единицы в порядке появление во входном файле. Если таких треугольников несколько, выведите любой.

G есебі 13, 29 және 47
Али-Амир санауды ұнатады. Ол 13, 29 және 47 сандарын ұнатпайды, сондықтан бұл сандар кездеспейтін санды, ол қызықты сан деп атайды. Оны  N цифрдан тұратын қанша қызықты сан бар екені қызықтырады. Оған осы сұраққа жауап беруге көмектесіңіз, яғни сол сандардың санын анықтаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында бүтін сан N ( 2<= N <= 100000) беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

G. in G. out Комментарий
2 87 Все числа от до 99, кроме 13, 29 и 47.
13, 29 және 47 сандардан басқа 10-нан 99-ға дейінгі барлық сандар.

Задача G 13, 29 и 47
Али-Амир любит считать. Он любит числа 13, 29 и 47, поэтому если в числе они не встречаются, то он называет это число интересным. Его интересует сколько существует N – значных интересных чисел. Помогите ему посчитать количество таких чисел.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит целое число N (2<= N <= 100000).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Н есебі Палиндромдар
Сол және оң жақтардан бірдей оқылатын жолды палиндромдар деп атайды. Сізге S жолы берілген. Сіз бұл жолда қанша палиндром бар екенін анықтықтауыңыз тиіс.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің кіші әріптерінен тұратын S жолы беіледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

S. in S. out Комментарий
Abac 5 Палиндромы которые можно получить aba, a, b, a, c ( а встречается 2 раза на 1-ой и 3-ей позициях) Жолда кездесетін палиндромдар:  aba, a, b, a, c ( а 2 рет кездеседі 1-ші және 3-ші орындарда)

Задача H Палиндромы
Строка, которая читается слева и справа одинаково, называется палиндромом. Вам дана строка S. Надо определить, сколько в ней палиндромов.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит строку S, которая состоит из строчных букв английского алфавита. Гарантируется, что строка не пустая и ее длина не превосходит 100000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Бұл есептердің көбісі біздің сайтта шығарылған. Егер сіздің шығарған басқа да варианттарыңыз болса, осы мақаланың астынғы жағына есептің берілгенін көшіріп түсіріп, өзіңіз шығарған нұсқаңызды да жазуыңызды өтінем.

Ұқсас тақырыптар:

Оставьте комментарий

Добавьте комментарий ниже или обратную ссылку со своего сайта. Вы можете также подписаться на эти комментарии по RSS.

Всего хорошего. Не мусорите. Будьте в топе. Не спамьте.

Вы можете использовать коды HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

На сайте используются Gravatar. Чтобы его получить зарегистрируйтесь Gravatar.