23 Август 2013 – 13:13 | Один комментарий

Әдістемелік нұсқау хат
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен баспаға ұсынылды (2013 жылғы 24 мамырдағы № 3 хаттама).
2013-2014 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы. Әдістемелік нұсқау …

Read the full story »
Информатика

Бәрі информатикаға байланысты

Педагогика

Тәлім-тәрбиеге байланысты материалдар

Басқа пәндер

Ұстаздар шығармашылығы

Оқушылар шығармашылығы

Главная » Информатика

10-11сыныптар. 2013-2014 оқу жылына жаңа бағдарламамен жасалған күнтізбелік жоспар.

Опубликовал в 28 Август 2013 – 14:41Один комментарий

Дайындаған: Досполова Сәуле Аманкелдіқызы, №128мектеп Алматы қаласы

Бағдарлы курс
Информатика, 10 сынып ( барлығы 34 сағ, аптасына 1сағ)
Қоғамдық - гуманитарлық бағыт
Сабақ реті Тақырыбы Сағат саны Өтілетін мерзімі
Кіріспе 1сағ
1 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру 1
Ақпарат және ақпараттық үрдістер 2сағ
2 Әлемнің ақпараттық бейнесі 1
3 Ақпараттық жүйелер және ресурстар,білім беру ақпараттық ресурстары 1
Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы 2сағ
4 Аппараттық және программалық қамтамасыз етудің диалектикасы 1
5 Компьютердің қосымша құрылғыларын баптау және орнату (вев-камера,сканер, принтер, желілік принтер) 1
Ақпараттық технологиялар 24сағ
6 Мәтіндерді танып алу, сканерлеу 1
7 Мәтінді танып алу технологиясы, мәтінді танып алу программасы, сканерленген мәтінді редакциялау, құжаттарды мәтіндік процессорға экспорттау 1
8 Мәтіндік процессор,құжаттығ терезе түрін баптау, құжатты қарау тәртіптері,терезелерді бөлу, ретке келтіру 1
9 Стильдер, стильдерді өзгерту, жаңа стиль құру, кеңейтілген алмастыру буфері 1
10 Беттің белгіленуі,бет түсі, беттерді бір-бірінен бөлу, бөлу арқылы мәтіндерді бірнеше бағандарға орналастыру 1
11 Құжаттың құрылымы, беттердің нөмерленуі, колонтитулдер, құжатта сілтемені ұйымдастыру, атауы, иллюстрация тізімі, қиылыс сілтемелер 1
12 Мазмұнды баптау, рецензиялау, емле ережесі, ескерту, құжатты қорғау 1
13 Құжатқа диаграммалар және математикалық формулаларды кірістіру 1
14 Макростар 1
15 Сынақ жұмысы 1
16 Анимация және мультипликация, анимацияға кіріспе, программа және оның интерфейсімен танысу 1
17 Анимациялық фильмдерді сақтау, геометриялық арнайлықтарды салу, өзгерту және орнын ауыстыру, фигураның түсін орнату 1
18 Қарапайым анимациялар жасау, анимация реттері, компьютерлік анимацияда қабаттар рөлі 1
19 Бірнеше қабаттардан тұратын объектілердің орнын ауыстыру 1
20 Бірнеше объектілер анимациясы, дыбыстық эффектілер 1
20 Дыбыстық файлдар құру, жариялау 1
21 HTML- редакторы, визуалды редактордың негізгі мүмкіндіктері және сырқы түрі 1
22 Web-беттер және сайттар 1
23 Визуалды редактордың негізгі мүмкіндіктері және сыртқы түрі, 1
24 Сайттың қарапайым алғашқы бетін құру
26 Кестеде орналасқан ақпараттары бар беттерді құру 1
27 Сайттың гиперсілтемелері мен навигациясы 1
28 Web бетке анимация және gif-баннерлерді кірістіру 1
29 Сайтты жариялау 1
Жобалық іс-әрекет 3
30-33 Жобалық іс-әрекет 2
34 Қорытынды сынақ жұмысы 1

Информатика, 10 сынып (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)
Жаратылыстану-математикалық бағыт

Сабақ реті Тақырыбы Сағат саны Өтілетін мерзімі
Кіріспе 1сағ
1 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру
қауіпсіздік ережесі. 1
Ақпарат және ақпараттық үрдістер 2сағ
2 Әлемнің ақпараттық бейнесі 1
3 Ақпараттық жүйелер және ресурстар, білім беру ақпараттық ресурстары 1
Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы 2сағ
4 Программалаудың даму тарихы, программалық қамтамасыз етудің даму үрдісі 1
5 Құрылымдық, модульдық, объектілі-бағдарланған және визуальды программалау 1
Алгроимтдеу және программалау 17сағ
6 Визуалды программалаудың технологиясы 1
7 Қосымшаларды құрастырудың кіріктірілген ортасы 1
8-9 Терезелер, пішіндер және объектілер 2
10-11 Процедуралар және функциялар 2
12 Оқиға, объект, қасиеті мен әдістері 1
13 Практикалық жұмыс 1
14-15 Жобаның интерфейсін құру 2
16 Сынақ жұмысы 1
17 Қадамдап бөлу 1
18 Практикалық жұмыс 1
19 Графикалық әдістер мен процедуралар 1
20-21 Объектілерді енгізу, анимация, мультимедиа 2
22 Практикалық жұмыс 1
Ақпараттық технологиялар 8сағ
23 3D-модельдеу және анимация 1
24 Виртуалдылық шынайы әлемді танып білу тәсілдерінің бірі 1
25 3D-кеңістігінің бағдарына кіріспе 1
26 Орнын ауыстыру және өзгерту 1
27 Программа интерфейсі 1
28 Объектілері 1
29 Сығып шығару, бөлімшелер(subdivide), программада Булева операциялары, модификаторлар 1
30 Mirror айналық бейнелеу, программада объектілерді тегістеу, материалды қосу, материал қасиеті, Blender-дегі текстура, Blender-дегі материалдар 1
Жобалық іс- әрекет 4сағ
31-33 Жобалық іс- әрекет 3
34 Қорытынды сынақ жұмысы 1

Бағдарлы курс
Информатика 11 сынып, (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)
Қоғамдық-гуманитарлық бағыт
Сабақ реті Тақырыптар Сағат саны Өтілетін мерзімі
Кіріспе 1сағ
1 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру
Ақпарат және ақпараттық үрдістер 2сағ
2 Ақпаратты құқықты қорғау, компьютерлік құқық бұзушылықтар түрі 1
3 Ақпараттарды тираждауда авторлық ақпараттарды қорғау 1
Компьютер - ақпаратты өңдеу құралы 4сағ
4 Программалық қамтамасыз ету түрлері (лицензияланған,шартты тегін, тегін) және оларды қолдану ережелері 1
5 Ақпаратты қауіпсіздікті оперциялық жүйелер құралдары:файлдарды қорғаумен компьютерді қорғаумен жабдықтау 1
6 Компьютерлік вирустар, компьютерлік вирустар түрлері, вирустардық ДК ге ену жолдары 1
7 Вирустан сақтау шаралары, вирусқа қарсы программалар,қауіпсіздік параметрлері, қолжетімділікті басқару, пароль қою 1
Ақпарттық технологиялар 20сағ
8 Суретпен сипаттауларды, яғни иллюстрацияларды қалыптастыру, векторлық графиканы өңдеу 1
9 Объектілерді импорттау және экспорттау 1
10 Дайын кітапханалардағы графикалық объектілерді өңдеу, қисықтармен жұмыс, әсерлер 1
11 Монтаждау және бейнелерді жақсарту, растрлық графика редакторы 1
12 Практикалық жұмыс 1
13 Сурет салу және бояу, фотомонтаж фотосуреттерді өңдеу және баспаға даярлау, коллаж, әсерлерді пайдалану 1
14-15 Фотосуреттерді өңдеу және баспаға даярлау, коллаж, әсерлерді пайдалану 2
16 Практикалық жұмыс 1
17 Басылым жүйелерінің жіктелуі 1
18 Сынақ жұмысы 1
19 Электронды басылымдар, басылымның міндетті атрибуттары 1
20-21 Рәсімдеу ережелері(буклет, кітапша, кітап, журнал, жарнамалық бет) 2
22 Редакциялаудың техникалық ережелері 1
23 Практикалық жұмыс 1
24-25 Мәтінді дайындау, иллюстрацияларды дайындау 2
26 Қаріптерді таңдау, беттеу, макетті баспадан шығару 1
27 Практикалық жұмыс 1
Жобалық іс- әрекет 7сағ
28-33 Жобалық іс-әркет 6
34 Қорытынды сынақ жұмысы 1

Бағдарлы курс
Жаратылыстану-математикалық бағыт
Информатика 11 сынып, (барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)

Сабақ реті Тақырыптар Сағат саны Өтілетін мерзімі
Кіріспе 1сағ
1 Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру 1
Ақпарат және ақпараттық үрдістер 3сағ
2 Ақпаратты іздеу және таңдау, іздеу әдісі, таңдау критериясы 1
3 Сараптама жүйесі 1
4 Жасанды интеллект 1
Компьютер- ақпаратты өңдеу құралы 2сағ
5 Қазіргі заман бағдарламалық қамтамасыз етуге шолу 1
6 Программалық қамтамасыз етуді орнату және жою 1
7 Операциялық жүйенің параметрлерін баптау және қалпына келтіру 1
Ақпараттық технологиялар және телекоммуникация 21сағ
8 Деректер қоры (кестелік, иерархиялық, желілік) 1
9 Реляциялық деректер қоры, деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) 1
10 Деректерді үсыну пішіні (кестелер, пішіндер, сұраныстар, есептер) 1
11 Деректер қорын ұйымдастыру 1
12 Көп кестелік деректер қорында кестелерді байланыстыру 1
13 Практикалық жұмыс 1
14 Желілік технологиялар, байланыс каналдары және олардың негізі мінездемелері 1
15 Жергілікті желіні баптау, Интернетте мекен жайлық 1
16 Алмастыру хаттамалары деректер жіберу хаттамасы TCP/IP деректерін жіберу хаттамасы 1
17 Желілік этикет, ақпаратпен жұмыс істеу саласында Қазақстан Республикасының заңнамасы, электрондық желілерде тасу барысында ақпаратты сақтау тəсілдері мен қағидалары 1
18 Практикалық жұмыс 1
19 HTML-программалау 1
20 Интернет үшін ақпараттық объектілерді құру құралдары 1
21 Web-беттер және сйаттар, тэгтер, атрибуттар 1
22 Сынақ жұмысы 1
23 Мәтінді пішімдеу,тізімдер 1
24 Web-бетте графиканы орналастыру, түстер 1
25 Web-беттегі гиперсілтемелер, кестелер,Web-беттегі пішіндер 1
26 Web-беттерді құру құралдары 1
27 Web-сайтты тестілеу, жариялау, сүйемелдеу 1
Жобалық іс- әрекет 6сағ
22-33 Жобалық іс- әрекет 6
34 Қорытынды сынақ жұмысы 1

Ұқсас тақырыптар:

Один комментарий »

  • Жулдызбек пишет:

    Жаксы құрылған! таблица туринде не архифпен толыктырынкырап жиберсениз. Үй тапсырмасы, корнекиликтерді қоссаңыз!

Оставьте комментарий

Добавьте комментарий ниже или обратную ссылку со своего сайта. Вы можете также подписаться на эти комментарии по RSS.

Всего хорошего. Не мусорите. Будьте в топе. Не спамьте.

Вы можете использовать коды HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

На сайте используются Gravatar. Чтобы его получить зарегистрируйтесь Gravatar.